SIMULATOR 

  Πρόγραμμα ERMELS 

  Πληροφορίες ERM - ELS

  Αίτηση ERMELS 

  Πιστοποίηση LOYD’S

ΠΕΜΕΝ

  Σκοπός

  Καταστατικό

  Γίνε μέλος

  Διοίκηση

  Ιστορικό

  Επικοινωνία

ΘΕΣΕΙΣ

  Δελτία Τύπου Ανακοινώσεις

  Οι θέσεις μας

  Αποφάσεις Γ.Σ

  Καταγγελίες

  Διεθνής δραστηριότητα

  Ομιλίες

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  ΣΣΕ

  Ναυτεργατικές διαφορές

  ΝΑΤ- Κοινωνική Ασφάλιση

  Οίκος Ναύτη

  Απασχόληση - Ανεργία

  Εστία Ναυτικών - ΕΛΟΕΝ

  Φορολογία - Νομοθεσία

  Διεθνή  Νομοθεσία

  Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

  Γενική νομοθεσία

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΜΕΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣ

  Αρχική   Χάρτης   Επικοινωνία

ΕΝΤΥΠΟ

 "ΕΝΩΣΗΣ"

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ"

ΠΑΜΕ

ΠΕΣ - ΝΑΤ

ΝΑΥΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

e - ΠΕΜΕΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΞΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΕΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΑΤΥΧΗΜΑ

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΗ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μην υπογράφετε χωρίς να διαβάζετε τις ατομικές συμβάσεις. Για κάθε αμφισβήτηση να απευθύνεστε στην ΠΕΜΕΝ.

 1. Η Σύμβαση πρέπει να έχει στο κείμενο της επωνυμία του «γραφείου» που σας στέλνει στο πλοίο καθώς και την υπογραφή και την σφραγίδας της. Προσέχετε μην σας βάζουν στη σύμβαση άλλη εταιρεία από αυτή που υπάρχει στην πόρτα του γραφείου.
 2. Να μην υπάρχει όρος ότι τα αρμόδια είναι τα δικαστήρια της σημαίας του πλοίου που εφαρμόζεται το δίκαιο της εταιρείας. Τα Δικαστήρια έχουν δεχθεί ισχυρό τον όρο αυτό και υπάρχει πρόβλημα να διεκδικήσετε τις διαφορές που θα έχετε στην Ελλάδα. Να ζητάτε να διαγραφτεί τέτοιος όρος, γιατί κινδυνεύετε να χάσετε τους μισθούς σας, τις υπερωρίες σας, τους μισθούς ασθενείας και αποζημίωση ατυχήματος.
 3. Να αποφεύγετε να συμφωνείτε κλειστό μισθό γιατί τα δικαστήρια έχουν δεχθεί ότι δεν δικαιούσθε αναδρομικά. Να ζητάτε αναλυτικά τις αποδοχές σας στην σύμβαση.
 4. Αν υπάρχει BONUS να διαγράφετε τον όρο ότι συμψηφίζετε σε μελλοντικές αυξήσεις και να ζητάτε να γραφεί ότι δικαιούσθε αναδρομικά.
 5. Να μην δεσμεύστε ότι θα σας κρατούνται τα εισιτήρια αντικαταστατών.
 6. Για να σας δίνονται οι κρατήσεις για την εξαγορά της υπηρεσίας στα ανασφάλιστα πρέπει να έχετε συμφωνήσει στην σύμβαση.
 7. Αν έχετε υπογράψει συμβάσεις ορισμένου πλου ή ορισμένου χρόνου, μετά τη λήξη της σύμβασης ή του χρόνου δεν δικαιούσθε αποζημίωση.

ΜΙΣΘΟΣ

 1. Η εξόφληση γίνεται κάθε δίμηνο στα ποντοπόρα και Μεσογειακά και κάθε μήνα στις άλλες κατηγορίες πλοίων.
 2. Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας οι ναυτικοί έχουν δικαίωμα προκαταβολής μέχρι του 90% των αποδοχών που δικαιούνται.
 3. Όποιος απολυθεί χωρίς υπαιτιότητα του λόγω καταγγελίας με υπαιτιότητα του πλοίου αμοιβαία συναινέσει, ασθενείας, ατυχήματος, πριν να συμπληρώσει ένα μήνα, δικαιούται ολόκληρο το μισθό μηνός.

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

Όταν υπάρχουν διαφορές με τις ώρες που εργάζεται και με αυτές που του βάζει ο πλοίαρχος στο λογαριασμό να τηρεί προσωπική αναλυτική κατάσταση με ημέρες και ώρες της υπερωριακής εργασίας και να ζητά να τις υπογράψουν οι προϊστάμενοι.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Οι ναυτικοί δικαιούνται αποζημίωση:

 1. Σε περίπτωση απώλειας του πλοίου.
 2. Αποβολής της Ελληνικής σημαίας.
 3. Πώληση του πλοίου με δημόσιο πλειστηριασμό.
 4. Κατάσχεση του πλοίου.
 5. Ανικανότητα του πλοίου προς πλου.
 6. Καταγγελία από τον πλοίαρχο (αιτήσει πλοίαρχου) χωρίς παράπτωμα ή υπαιτιότητα του ναυτικού.
 7. Λόγω καταγγελίας της σύμβασης από τον ναυτικό για βαριές παραβιάσεις των καθηκόντων του πλοιάρχου (υπαιτιότητα του πλοίου). Στην περίπτωση αυτή να δίνεται γραπτή καταγγελία που να περιέχει αναλυτικά τους λόγους.
 8. Να ζητάτε να μπαίνει η αποζημίωση στο λογαριασμό και να υπογράφετε με επιφύλαξη.
 9. Η αποζημίωση υπολογίζεται σύμφωνα με τις αποδοχές που λαμβάνει ο ναυτικός κατά το χρόνο απόλυσης ήτοι μισθός, επιδόματα, μέσος όρος υπερωριών, BONUS, άδεια, αντίτιμο τροφοδοσίας και ασφαλιστικές εισφορές για εξαγορά.
 10. Η αποζημίωση είναι 15 ημέρες για απόλυση στην Ελλάδα, 30 στην Ευρώπη και Μεσόγειο και 45 στις άλλες περιοχές.

Η μη πληρωμή του μισθού σύμφωνα με το νόμο, η αναξιοπλοία του πλοίου (ρήγματα, Μηχανολογικές βλάβες, έλλειψη ανταλλακτικών), η μείωση του μισθού,  η διακοπή της ασφάλισης στο ΝΑΤ, η απρεπής συμπεριφορά του πλοιάρχου απέναντι στο ναυτικό, η κακή ενδιαίτηση και τροφοδοσία και κάθε τι που κατ'αντικειμενική κρίση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον ναυτικό να συνεχίζει την εργασία του στο πλοίο συνιστούν βαριά παράβαση των καθηκόντων του πλοιάρχου που δικαιολογούν την καταγγελία της σύμβασης και την διεκδίκηση των αποζημιώσεων.

ΕΞΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αμείβονται σύμφωνα με τους πίνακες της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση να επιδιώκετε να υπάρχει γραπτή συμφωνία με τον πλοίαρχο ή Α΄ Μηχανικό. Να κρατάτε ημερολόγιο σχετικά με τις εργασίες και το χρόνο που έγιναν.

ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΕΣ

Προβλέπεται μισθός ελλείποντος μόνο για πλοία με Ελληνική σημαία. Στα ανασφάλιστα πρέπει να υπάρχει γραπτή συμφωνία ή να έχει γράψει ο πλοίαρχος στο λογαριασμό ότι δικαιούται το μισθό του ελλείποντος.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ

 1. Όποιος απολυθεί λόγω ασθενείας δικαιούται μέχρι 4 μήνες προστασία. Αν η ασθένεια προϋπήρχε και παροξύνθηκε στο πλοίο μόνο 2 μήνες.
 2. Όποιος απολυθεί αμοιβαία συναινέσει και του παρουσιαστεί ασθένεια  μετά την απόλυση δικαιούται προστασίας εφόσον η ασθένεια είναι απότοκος της εργασίας στο πλοίο και εφόσον μέσα σε 4 μήνες από την απόλυση προσφύγει στο δικαστήριο. Αν η ασθένεια δεν είναι απότοκος δικαιούται προστασία από τον Οίκο Ναύτη.
 3. Όταν εκδηλώνεται ασθένεια στο πλοίο να ζητάτε να σας στείλουν  στο γιατρό, να κρατάτε αντίγραφα των γνωματεύσεων και αν ζητάτε να φύγετε  για λόγους  ασθενείας και να το γράφει στο φυλλάδιο ή στο PAY.
 4. Αν εδώ σας στέλνει σε γιατρό να ζητάτε αντίγραφο της γνωμάτευσης. Αν η εταιρεία δεν σας αναγνωρίζει ασθενή να πηγαίνετε αμέσως σε δικό σας  γιατρό και να ζητάτε να γνωματεύσει τι έχετε και πόσο χρόνο δεν μπορείτε να εργαστείτε.

ΑΤΥΧΗΜΑ

 1. Σε περίπτωση που απολυθείτε λόγω ατυχήματος να ζητάτε να γραφεί ο λόγος απόλυσης στο ναυτικό φυλλάδιο. Αν έχετε πάει στο γιατρό στο εξωτερικό να ζητάτε αντίγραφο της γνωμάτευσης.
 2. Σε περίπτωση ατυχήματος δικαιούσθε προστασίας μέχρι να γίνετε καλά. Η αποζημίωση υπολογίζεται σε όλες τις αποδοχές.

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΗ

Όποιος ναυτικός δεν δικαιούται προστασίας για ασθένεια και ατύχημα από τον πλοιοκτήτη, δικαιούται από τον Οίκο Ναύτη.
Κατ' εξαίρεση παρέχεται προστασία και πριν από τις 30 ημέρες όταν αποφανθεί η επιτροπή του Οίκου του Ναύτη ότι η ασθένεια του δεν είναι αποτέλεσμα της τελευταίας υπηρεσίας του στο πλοίο.
Την προστασία του ναυτικού από τον Οίκο Ναύτη ρυθμίζουν τα Π.Δ. 894/81 και 296/85.

 1. Θεραπεία στο εξωτερικό καλύπτεται από τον Οίκο του Ναύτη όταν υπάρχει γνωμάτευση επιτροπής ότι το περιστατικό δεν ρυθμίζετε στην Ελλάδα.
 2. Όταν κάποιος βρίσκεται στο εξωτερικό και ασθενήσει, δικαιούται προστασίας όταν κριθεί επείγον περιστατικό.

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ

Για την ναυτολόγηση σε ανασφάλιστα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

1.    Δεν ισχύει η σύνθεση που ισχύει για Ελληνικά πλοία. Για να πάρετε μισθό ελλείποντα πρέπει να συμφωνήσετε εγκαίρως.

2.    Δεν ισχύει ο πειθαρχικός κώδικας.

3.    Πρέπει να προσέχετε τους όρους «αρμόδια δικαστήρια της σημαίας του πλοίου» και «εφαρμόζεται το δίκαιο της σημαίας». Οι όροι αυτοί πρέπει να διαγράφονται γιατί υπάρχει κίνδυνος να χάσετε τα λεφτά σας. Τα δικαστήρια μας έχουν δεχθεί ότι οι όροι «αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Κύπρου, Μάλτας, Παναμά κ.λ.π.» είναι ισχυρός και στέλνουν να δικαστούν οι υποθέσεις στα ξένα δικαστήρια. Τα δίκαια της Μάλτας, του Παναμά, της Κύπρου, δεν προβλέπουν τις αποδοχές και τις άλλες παροχές που προβλέπουν οι ελληνικές συμβάσεις.

4.    Να προσπαθείτε να εξοφληθείτε στο πλοίο και όχι στην Ελλάδα.